تفاوت واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR)؛ کدامیک در صنعت بازی محبوب‌تر است؟