بررسی جنس بدنه مانیتورهای جی پلاس؛ آیا ارزش خرید دارند؟