چرا طول عمر مانیتورهای جی پلاس در مقایسه با بقیه بالاتر است؟