administrator

14 آذر 1402

لیست امکانات اسمارت بردهای جی‌پلاس

اسمارت برد یا تخته هوشمند از جمله وسایل و ابزاری هستند که امروزه در امر آموزش کاربردهای فراوانی دارند. این ابزار جایگزینی برای تخته وایت‌برد تلقی […]